آب از ذوب برف‌ها و بارش باران و برف به دست می آید و اگر از زمین‌های پر نمک عبور کند، مقداری نمک را در خود حل می‌کند و آب شور به دست میآید؛ به سمت دریاها جاری می‌شود و با گذشت زمان، آب دریاها شور می‌شود. به همین دلیل آب دریاها برای آشامیدن، کشاورزی و شست و ‌‌‌‌شو مناسب نیست.سهم آب شیرین و شور  

 حدود 97 درصد آب موجود در کره زمین، آب شور اقیانوس‌ها و دریاها هستند و تنها سه درصد از آن را آب شیرین تشکیل می‌دهد. از این سه درصد آب شیرین، بیش از 90 درصد آن به صورت منجمد در قطب شمال و قطب جنوب قرار دارد و دور از دسترس انسان است

.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.