شعر چرخه آب


چرخه آب به شعر


سلام عزیز دلم

دلبندم و خوشگلم


گرما و نور خورشید

وقتی به دریا تابید

نور خورشید


 آب ها بخار می شوند

هی بالاتر می روند

بخار آب


جمع که شدند بخارها

ابر می شوند چه زیبا

ابر

وقتی به هم می خورند

تولید برق می کنند

رعد و برقسپس باران می بارد

شادابی هدیه دارد

باران 

 

قطره قطره و کم کم

از کوه و صحرا با هم

باران 2

 

جویبار و سیلاب می شوند

تا باز به دریان برسند

جویبار


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.