شعر آب

پدید آمد از بارش آسمان

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.