کاربردهای آب چیست؟

 

 

-         از همه ویژگیهای آب می توان استفاده کرد.

-         از یخ بستن آب می توان در سردخانه ها و تهیه آب خنک استفاده کرد.

-         از بخار آب می توان برای به حرکت درآوردن ماشینهای بخار کمک گرفت.

-  استفاده از بخار آب در ماشینهای بخار در قرن هجدهم میلادی زمینه صنعتی شدن کشورها را به وجود آورد.

-  از حرکت آب می توان برای توربینهای تولید برق و چرخهای آسیا استفاده کرد.

-         حلال بودن آب کاربردهای فراوان دارد.

می توان به شکل دقیقتر کاربردهای آب را در گیاهان، حیوانها و در انسان دید.

 

 

الف- گیاهان:          

 

-         همه گیاهان به آب احتیاج دارند.

-  اگر آب نباشد هر گیاهی بعد از مدتی خشک خواهد شد و از بین خواهد رفت.

-         حتی گیاهانی که در بیابانها رشد می کنند به کمی آب احتیاج دارند.

-  بسیاری از گیاهان در بستر دریاها و رودخانه ها زندگی می کنند. با نبودن آب همه این گیاهان در کوتاه ترین مدت از بین خواهند رفت.

 

ب- حیوانها:

 

 

- همه حیوانها آب می خورند.

- هیچ حیوانی بدون آب نمی تواند زندگی کند.

- درصد زیادی از بدن حیوانها را آب تشکیل می دهد.

- زندگی بسیاری از حیوانها بستگی بیشتری به آب دارد. مانند قورباغه ها، لاک پشتها و حتی حیوانهایی چون سمور، اسب آبی و یا کرگدن.

- بسیاری از حیوانها در آب زندگی می کنند و اگر آب نباشد همه این حیوانها خواهند مرد.

- آب شوردریاها و اقیانوس ها محیط زیست بسیاری از حیوانهای آبزی است.

 

پ- انسان:

 

 احتیاج انسان به آب به مراتب بیشتر و گسترده تر از احتیاج گیاهان و حیوان به آب است. نیاز انسان به آب را می توان در خوردن، شستشو، صنعت، کشاورزی و موارد دیگر دید.

 

(پ-1)- آشامیدن:

 

 

- انسان برای آشامیدن به آب احتیاج دارد.

- اگر به انسان یک هفته آب نرسد، می میرد.

- انسان هر آبی را نمی تواند بخورد.

- آبی که انسان می خورد باید تمیز و گوارا باشد یعنی بی بو، شفاف و بی طعم باشد.

- آبی که انسان می خورد باید عاری از میکروب باشد.

- آبی که انسان می خورد باید دمای متناسب داشته باشد.

- آب دریاها به خاطر شور بودنشان برای انسان ها قابل استفاده نیستند.

- برای همین، آبی را که انسان بایدمورد استفاده قرار دهد تصفیه می کنند. شیوه های گوناگونی برای تصفیه آب وجود دارد.

- انسان حتی برای آشپزی نیز از آب استفاده می کند.

- با آب، غذا بهتر و راحت تر پخته می شود.

- آبی هم که در آشپزی استفاده می شود باید تصفیه شده باشد.

- آبی که انسان می تواند استفاده کند اصطلاحاً آب شیرین می نامند. یعنی آبی که تمیز و گوارا باشد.

- بیشتر آبهای روی زمین آبهای شوردریاها و اقیانوسها هستند و انسان نمی تواند آنها را بخورد و یا برای کشاورزی استفاده کند.

- آبهای شور را هم می توان تصفیه کرد، ولی هزینه آن بسیارسنگین است.

- بیشترین آبهای شیرین را می توان در رودخانه ها، چشمه ها و یا در آبهای زیرزمینی پیدا کرد.

- آبهای زیرزمینی سالم هستند- چون از لایه های مختلف زمین عبور می کنند و به نوعی تصفیه می شوند.

- با زدن چاه و یا با درست کردن قنات می توان از آبهای زیرزمینی استفاده کرد.

 

پ-2) شستشو:

 

 

- انسان از آب برای شستشوی خود، لباسها و وسایل دیگر خود استفاده می کند.

- آب چون حلال خوبی است می توان با استفاده از مواد پاک کننده چرک و میکروبها را از بدن و وسایل مورد استفاده پاک کرد.

- انسان بسیاری از مواد غذایی را با آب می شوید.

- آبی که برای شستشوی بدن و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد باید تصفیه  شده باشد.

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.